Update Orø Denemarken 2018

Update Denemarken

(for English see text below)

Het is alweer even geleden dat jullie wat van mij gehoord hebben. Dit komt omdat ik een heel strak schema heb. We trainen tussen de 20 en 25 uur per week en daarnaast werk ik ook nog aardig wat uren in een hotel, restaurant om zo wat extra geld te verdienen. Het is hard werken, maar het is een leuke baan en het personeel is heel vriendelijk. De afgelopen tijd hebben we veel tijd gestoken in verschillende trainingsvormen zowel op als naast de baan. Een van de onderdelen was de singeltraining en soms ontstond er bij mij irritatie, omdat er op ieder punt wordt gelet. Op sommige momenten vond ik het lastig om hiermee om te gaan, maar aan de andere kant ben ik er erg blij mee. Doordat er zo goed op mijn spel gelet wordt, kan ik het ook verbeteren. Ook qua trainingstijden hebben we het uiterste opgezocht. Er waren dagen bij dat we om vijf uur startte met trainen wat inhoud dat je om vier uur je bed uit moet. De eerste dag was aanpoten, maar na twee dagen dacht ik bij mezelf “eigenlijk is het alleen je instelling veranderen en gaan met die banaan”.  Mentaal vergt dit veel van je en ook in de badminton trainingen word je mentaal uitgedaagd. Hoever ben je bereid te gaan en blijft je inzet 100% of kan je een extra tandje bijzetten. Om een voorbeeld te geven; in een Multi shuttle oefening word je in de eerste slag overspeeld en moet je de volgende shuttles zien te halen. Dit kan mentaal erg zwaar zijn, maar zorgt ook voor grappige situaties waarin bijvoorbeeld iemand een duik maakt of een nieuwe slag slaat. Naast dit soort trainingen hebben we één keer per week een fysieke training. Deze training is puur om je grenzen op te zoeken. Persoonlijk vind ik dit het zwaarste moment van de week, omdat ik het gevoel heb dat ik niet alles uit mijn training haal. Ik ben dan ook extra gedreven om alles te geven en dit is goed te voelen tot twee dagen erna.

Op maandag, woensdag of donderdag train ik bij de club BC Roskilde waar ik erg blij mee ben. Ik leer hier veel nieuwe mensen kennen. De spelers zijn sociaal en erg aardig voor elkaar. In Denemarken is het normaal om na een competitiewedstrijd bij iemand thuis wat te gaan drinken, een bordspel te spelen of een film te kijken. Al meteen na de eerste competitiewedstrijd werd ik uitgenodigd om ook bij één van de spelers thuis pizza te komen eten. De competitie in Denemarken verschilt van die in Nederland. Je speelt hier 13 wedstrijden op drie of vier banen tegelijkertijd. Iedere speler mag maximaal twee wedstrijden spelen. Voor de wedstrijden doen we een uitgebreide warming up. In september heb ik mijn eerste competitiewedstrijd gespeeld in het derde team van mijn club. Ik speelde singel en damesdubbel, net als in Nederland. Ik had een goed gevoel over deze wedstrijden en om er zeker van te zijn dat ik goed voorbereid mijn wedstrijd in ging heb ik zelf een uitgebreide warming-up gedaan. Helaas verloren we als team wel, maar iedereen had goed gespeeld tegen deze sterke tegenstander en ik was blij dat ik een bijdrage kon leveren door mijn wedstrijden te winnen en al met al kunnen we tevreden terugkijken op de wedstrijd.

Na twee competitiewedstrijden mocht ik meespelen in het tweede team van mijn club en ook daar heb ik mijn wedstrijden gewonnen. Na afloop van de competitie hadden we een feestje met pizza en muziek quiz. Het ging vooral om Deense muziek, wat dan ook echt mijn specialiteit is 🙂 Voor mij is het vaak niet haalbaar om daar naartoe te gaan, omdat ik dan de laatste ferry naar het eiland niet kan halen, maar omdat mijn vader, broertje een vriend van mijn vader en zijn zoon gezellig langskwamen kon ik na de competitie naar het feest en werd ik samen met mijn vriendin opgehaald en thuisgebracht. Ik vond het erg gezellig dat ze er waren. Ze sliepen op de camping op het eiland en kwamen bij de training en competitiewedstrijden kijken. Ze waren van plan te gaan vissen, maar het weer liet nog wat te wensen over. We zijn uiteindelijk gezellig naar Holbaek gegaan en toen wij op het feest waren in Roskilde zijn zij doorgereden naar Kopenhagen om daar wat te eten en rond te kijken. Zoals altijd gaat een weekend erg snel voorbij en gingen ze zondag weer naar huis. De dag erna vertrok ook mijn vriendin uit Nederland en gaat alles weer als vanouds. Afgelopen weekend heb ik meegedaan aan een seniorentoernooi in de Master categorie. Ik speelde daar mijn singel en samen met een clubgenootje speelde ik de damesdubbel. Ik vond het erg leuk om het toernooi met haar te spelen. Halverwege december ga ik voor drie weken terug naar Nederland en heb ik ook weer tijd om bij mijn club te kijken. Wie weet tot ziens.

 

 Update Denmark

It has been a while since you have heard from me. That is because I have a very tight schedule. We train some 20 to 25 hours per week and next to that I also have my new job working in a hotel/restaurant, so I have a little extra money. The job is hard work, but it is also a lot of fun and my colleagues are very nice. These past weeks we practiced a lot of various training forms on the court as well as off the court. For example, we trained a single training, during which I got agitated sometimes, because every single thing you do is noticed. Sometimes I found it quite hard to deal with, but on the other hand I am happy about it because when you are watched so closely during a training you get a lot of instructions for improvement of your game. Also in terms of training hours we have gone for the limit. We have had days where we started training at 5 in the morning, which means you have to get up at 4 o’clock in morning! At first this took some getting used to, but after a couple of days I thought to myself “it is only a matter of mind setting and just go with the flow”. Mentally this is quite a challenge as well as the badminton training itself. How far are you willing to go and can you give yourself for a 100% or can you do even more. Say in a Multi shuttle exercise when the first shuttle flies over your head, you must do your utmost to get it and then quickly run and reach for the next ones. This can be very challenging mentally, but can also be very funny when someone dives to the ground or creates a new stroke. Besides these kinds of trainings we also have a physical training. This training is purely meant to look for your limits. Personally I think this is the most heavy part of the week, because it feels like I am not getting everything out of it. I am always extremely motivated to give everything I have got and my muscles are still painful days later.

On Mondays, Wednesdays or Thursday I train at BC Roskilde and I like it very much there. I have met a lot new people. The players are very friendly and they are used to have a drink, play a board game, watch a movie at someone’s house after the competition. Right after my first competition I was invited by one of the players to come home and have a pizza. The competition in Denmark is different from the Dutch competition. Here in Denmark we play 13 matches on three or four courts at the same time. Each player can play a maximum of two matches. Before the match we start with an extensive warming up. In September I have played my first competition in the third team of my club. I played the women’s double and one single, just like home. I had a really good feeling about these matches and wanted to be maximum prepared so I did an extra extensive warming up. Although we did not win all the matches as a team, we were very pleased about our game against this strong opponent, and I was very proud to help my team by winning my matches. After two competition matches I was allowed to play in the second team of BC Roskilde and I was very proud to also win my matches there. Last weekend after the competition we had a party with pizza and a music quiz. It was mainly about Danish music, really my specialty.. NOT ?. I had to leave the party early to catch the last ferry to Orø. My dad, my brother, a friend of my dad’s and his son were visiting me so they drove me and my friend to and from the party. I was very happy that they were here. They stayed on the camping side on the island and came to watch me training and play competition. They intended to go fishing, but the unfortunately for them the weather was awful. In the end we went to Holbaek to eat a sandwich and then they dropped us off at a party and went on to Copenhagen sightseeing. As always. time flies when you’re having fun and so the weekend passed to quickly, on Sunday they went back home. The next day my friend from Holland also went home and now we are back to normal. Last weekend I played in a senior tournament in the Master category. I played the women’s double with a club mate and also played the single. I really enjoyed playing this tournament with her. In December I will go home for three weeks to enjoy the holidays with my family and will also look into my home club to say hi to everybody there. So maybe I will see you then.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *